LOVLIG DRENGEOMSKÆRING ER IKKE FARLIGT

Drengeomskæring kan udføres patientsikkert

Er drengeomskæring farligt? Nej, ikke hvis det bliver udført under lovlige og patientsikre rammer.

Måske har du hørt noget andet. I debatten om drengeomskæring bliver der ofte talt om skader, komplikationer og endda dødsfald. Der har i tidens løb været mange mediehistorier om nye studier, der angiveligt skulle vise en sammenhæng mellem drengeomskæring og påståede negative følgevirkninger, for eksempel et dårligere sexliv.

Måske er det derfor, nogle debattører bruger ord som børnemishandling og lemlæstelse, som skaber stærke følelser imod drengeomskæring.

Det er rigtigt, at illegale omskæringer kan medføre skader, men under lovlige og ordnede forhold er det helt ude af proportion at bruge så voldsomme ord og i det hele taget at opfatte lovlig drengeomskæring som farligt.

Denne misinformation om farlighed ved drengeomskæring har sat sig fast i mange danskeres bevidsthed, som om det var fakta.

Misinformation fanger lettere vores opmærksomhed, fordi der ofte er tale om spændende og opsigtsvækkende oplysninger. Virkeligheden er som regel mindre spændende og sensationel.

Der er faktisk lavet troværdig dokumentation om drengeomskæring fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen offentliggjorde i 2020 resultatet af deres systematiske litteraturgennemgang om mulige gavnlige og skadelige effekter af ikke-terapeutisk (religiøs/rituel) drengeomskæring.

Dokumentation

Styrelsen for Patientsikkerhed konkluderer blandt andet:

Der er både helbredsmæssige gavnlige effekter og risici forbundet med ikke-terapeutisk omskæring.

Der kan gives tilstrækkelig og sikker smertestillende behandling af drenge, ud over generel anæstesi (fuld bedøvelse).

Generelt er der lav forekomst af komplikationer ved indgrebet. Komplikationer optræder mindre hyppigt blandt nyfødte og børn under et år end blandt ældre børn i forbindelse med omskæring.

De identificerede komplikationer ved indgrebet er ikke af en karakter, der giver anledning til, at ikke-terapeutisk omskæring ikke kan ske patientsikkert, såfremt indgrebet foretages under professionelle forhold, hvor det er forbeholdt læger at sikre patientsikre rammer.

Der er ikke påvist negativ effekt på seksuel funktion.

Læs Styrelsen for Patientsikkerheds notat om ikke-terapeutisk omskæring af drenge.

Lovlig drengeomskæring er ikke farligt

Lovlig drengeomskæring er hverken farligt eller skadeligt. Forestillingen om, at det skulle være det, er et resultat af misinformation. Ligesom antivaxere udbreder usandheder om vacciner, fremfører fortalere for forbud mod drengeomskæring udokumenterede påstande, som strider imod myndighedernes konklusioner og anbefalinger.
Hvis du er i tvivl, så tjek fakta hos myndighederne.