Miljø- og klimapolitik topper listen over emner, som danske vælgere finder det vigtigt, at en kommende regering løser.

Det er muligt at vælge ”andet”, hvis man som vælger lægger vægt på et specifikt område, der ikke er nævnt. 6% vælger at sætte kryds ved ”andet”, men adspurgt efterfølgende nævner ingen "omskæring" eller lignende.

Resultaterne stammer fra undersøgelsen ”Viden om og holdning til jødedommen” 2021 © Kantar Gallup for Det Jødiske Samfund.